Nieruchomości Pędziwiatr
ul. Wolności 7 - I piętro
58-500 Jelenia Góra
nr telefonu
 • Jelenia Góra
 • Jelenia Góra
 • Jelenia Góra
 • Jelenia Góra
 • Jelenia Góra
 • Jelenia Góra
 • Jelenia Góra
 • Jelenia Góra
 • Jelenia Góra
 • Jelenia Góra
 • okolice Karpacza
 • Jelenia Góra
 • Jelenia Góra
 • Jelenia Góra
 • Jelenia Góra
 • Jelenia Góra
 • Jelenia Góra
 • Jelenia Góra
 • Jelenia Góra
 • Jelenia Góra
 • okolice Lwówka Śląskiego
 • Jelenia Góra
 • Jelenia Góra
 • okolice Lwówka Śląskiego
 • Marciszów
 • Jeżów Sud.
 • Jelenia Góra
 • Jelenia Góra
 • Jelenia Góra
 • Jelenia Góra
 • Kowary
 • okolice Szklarskiej Poręby
 • Okolice Jeleniej Góry
 • Podgórzyn
 • Okolice Jeleniej Góry
 • Świeradów Zdr.
 • Karpacz
 • Karpacz
 • Karpacz
 • Karpacz
 • Piechowice
 • Okolice Jeleniej Góry
 • Piechowice
 • Jelenia Góra
 • Jelenia Góra
 • Jelenia Góra
 • okolice Karpacza
 • Jelenia Góra
 • Karpacz
 • Jelenia Góra
 • Podgórzyn
 • Okolice Legnicy
 • Okolice Jeleniej Góry
 • Jelenia Góra
 • Jelenia Góra
 • Piechowice
 • Jelenia Góra

Działki

Działka z projektem domu blisko Szklarskiej Poręby

rezerwacja

Opis:

JGJP-772  Nowa, atrakcyjma cena!
Na sprzedaż malownicza, widokowa działka położona w Kromnowie w odległości ok. 12km od Jeleniej Góry i w podobnej odległości do Szklarskiej Poręby. Działka przeznaczona jest pod zabudowę jednorodzinną, siedliskową. W cenie zatwierdzony i kompletny projekt domu jednorodzinnego DM 6006 z pracowni KB Projekt ( http://www.kbprojekt.pl/249/zakliczyn ). Niestety pozwolenie na budowę utraciło ważność ale przy niewielkich staraniach można je wznowić. Infrastruktura: woda, kanalizacja, prąd, dojazd drogą asfaltową. Dodatkowo stara studnia. Powierzchnia działki 5700m2.

Nieruchomość jest ofertą dla szukających bezpiecznego miejsca, oddalonego od zgiełku, pragnących kontaktu z nieskażoną przyrodą, a jednocześnie potrzebujących dogodnego dojazdu do Jeleniej Góry czy też Szklarskiej Poręby.

Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Przeznaczenie terenu: Tereny zabudowy zagrodowej (symbol 2RM)

Dodatkowe informacje:

 • Granica Natury 2000 - Specjalne Obszary Ochrony Łąki Gór i Pogórza Izerskiego

 • Nieprzekraczalne linie zabudowy

 • Orientacyjna strefa technologiczna od linii elektroenergetycznej

§15. Wyznacza się tereny zabudowy zagrodowej oznaczonej na rysunku planu kolejno ponumerowanymi symbolami RM, dla których ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa zagrodowa;

2) przeznaczenie uzupełniające: tereny rolnicze;

3) warunki zagospodarowania terenu:

a) układ zabudowy –wolnostojąca,

b) dopuszcza się lokalizację wolno stojących budynków gospodarczych, inwentarskich i garaży,

c) ustala się zakaz lokalizowania w granicach działek obiektów hodowlanych dla zwierząt futerkowych;

4) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy:

a) liczba kondygnacji nadziemnych – maksymalnie 3 kondygnacje, w tym trzecia kondygnacja wyłącznie w formie poddasza użytkowego,

b) wysokość budynków mieszkaniowych – maksymalnie 9m,

c) wysokość pozostałych budynków – maksymalnie 12m,

d) dach o kącie nachylenia od 30do 550,

e) dla budynków gospodarczych, inwentarskich i garaży, dopuszcza się kąt nachylenia połaci od 15do 450, dopuszcza się pokrycie typu gont drewniany, blacha na rąbek stojący,ustala się utrzymanie jednego pokrycia i koloru dachu, dla wszystkich budynków z dachem stromym, lokalizowanych w granicach danej działki;

f) dopuszczalne kąty spadku połaci dachowych nie dotyczą lukarn, zadaszeń, naczółków, facjat i wejść do budynków i tarasów oraz garaży,

g) rodzaj pokrycia dachu stromego: dachówka ceramiczna, dachówka cementowa lub materiał o fakturze dachówko-podobnej (w strefie ochrony konserwatorskiej historycznego układu ruralistycznego z posypką cementową lub mineralną), blachy układanej w karo, łupka w kolorze ceglastym, czerwonym, czarnym lub grafitowym, dopuszcza się pokrycie typu – gont drewniany, blacha na rąbek stojący,

h) ustala się zastosowanie jednakowej wartości kąta spadku oraz jednorodnego materiału pokrycia dachu dla wszystkich budynków w granicach nieruchomości;

5) parametry zagospodarowania terenu:

a) maksymalna powierzchnia zabudowy 40%,

b) intensywność zabudowy od 0,01 do 0,4,

c) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 45%,

d) minimalna powierzchnia działki budowlanej dla działki mieszkaniowej: 1000m2;

e) powierzchnia nowo wydzielonej działki może być mniejsza niż określona w lit.d pod warunkiem, że działka ta zostanie przeznaczona na powiększenie sąsiedniej nieruchomości lub dokonana zostanie regulacja granic między sąsiadującymi nieruchomościami.

Uchwała:
nr XXI.114.2020 z dnia 2020-05-27 dot.: DLA OBRĘBU KROMNÓW

Cena ofertowa 99 tys. zł.

Informacji udzieli Jerzy Pędziwiatr, licencja 4450, tel. 603 328915

Lokalizacja: okolice Szklarskiej Poręby
Cena: 117.000,00 zł 99.000,00 zł
Powierzchnia: 5700 m2
Rodzaj działki: Budowlana
Kanalizacja: miejska
Media: woda, prąd, kanalizacja,
Ogrodzenie: brak
Dojazd: asfalt
Okolica: góry, lasy, blisko miasta
Nr oferty: JGJP-772

Niniejsza oferta, nie jest ofertą handlową w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, ma ona charakter jedynie informacyjny i może ulec zmianie.

Zdjęcia

Nr oferty: JGJP-772
»» powrót
Ofertę prowadzi:
Jerzy Pędziwiatr
Nr licencji 3244
tel. kom. 603 328 915,
biuro 75 7671113

Zainteresowany tą ofertą?

Zostaw dane kontaktowe, odezwiemy się do Ciebie.