Nieruchomości Pędziwiatr
ul. Wolności 7 - I piętro
58-500 Jelenia Góra
nr telefonu
 • Jelenia Góra
 • Jelenia Góra
 • Jelenia Góra
 • Jelenia Góra
 • Jelenia Góra
 • Jelenia Góra
 • Jelenia Góra
 • Jelenia Góra
 • Jelenia Góra
 • Jelenia Góra
 • okolice Karpacza
 • Jelenia Góra
 • Jelenia Góra
 • Jelenia Góra
 • Jelenia Góra
 • Jelenia Góra
 • Jelenia Góra
 • Jelenia Góra
 • Jelenia Góra
 • Jelenia Góra
 • Jelenia Góra
 • okolice Lwówka Śląskiego
 • Jelenia Góra
 • Jelenia Góra
 • okolice Lwówka Śląskiego
 • Marciszów
 • Jeżów Sud.
 • Jelenia Góra
 • Jelenia Góra
 • Jelenia Góra
 • Jelenia Góra
 • Okolice Jeleniej Góry
 • Podgórzyn
 • Okolice Jeleniej Góry
 • Świeradów Zdr.
 • Karpacz
 • Karpacz
 • Karpacz
 • Karpacz
 • Piechowice
 • Okolice Jeleniej Góry
 • Piechowice
 • Jelenia Góra
 • Jelenia Góra
 • Jelenia Góra
 • okolice Karpacza
 • Jelenia Góra
 • Karpacz
 • Jelenia Góra
 • Podgórzyn
 • Okolice Legnicy
 • Okolice Jeleniej Góry
 • Jelenia Góra
 • Piechowice
 • Jelenia Góra

Kontakt

NIERUCHOMOŚCI PĘDZIWIATR

UL. WOLNOŚCI 7  I piętro,  wejście od ul. Piłsudskiego

58-500 Jelenia Góra

TEL. 75 767 11 13

EMAIL: pjr@karkonosze-nieruchomosci.com.pl

 

POŚREDNICY BIURA "NIERUCHOMOŚCI PĘDZIWIATR"

1. Jerzy Pędziwiatr, licencja zawodowa 3244

tel. komórkowy : 603 32 89 15

email: pjr@poczta.onet.pl

 

2. Dorota Pędziwiatr, licencja zawodowa 4450

tel. komórkowy:  693 53 99 62

email: pedziwiatr.dorota@wp.pl

 

3. Gabriela Simoniuk, licencja zawodowa 12145

tel. komórkowy:  669 40 93 56

email: sigabri@wp.pl

 

PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z PONIŻSZYMI INFORMACJAMI

dotyczącymi ochrony danych osobowych powierzonych przez klientów, a przechowywanych w biurze obrotu nieruchomościami  „Nieruchomości Pędziwiatr”.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”) informujemy, że przetwarzać będziemy Twoje, powierzone nam przez Ciebie dane. Przetwarzanie Twoich danych osobowych przez nas możliwe będzie jedynie w przypadku akceptacji poniższych zasad.

O JAKIE DANE CHODZI?

Chodzi o Twoje dane osobowe zawarte w umowie o pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, Twój adres, PESEL, numer dowodu osobistego, adres email oraz numer telefonu. Podanie tych danych jest dobrowolne lecz niezbędne do wykonania umowy świadczenia usługi pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.

KTO BĘDZIE ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH ?

Administratorem Twoich danych będzie:

PJR Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe Jerzy Pędziwiatr

z siedzibą przy ul. Wolności 7, 58-500 Jelenia Góra, NIP 611- 164-93-27.

DLACZEGO CHCEMY PRZETWARZAĆ TWOJE DANE OSOBOWE ?

Twój adres, numer telefonu, email jest nam potrzebny, aby móc przesyłać Ci informacje dotyczące przebiegu realizacji umowy (np. prezentacji oferty nieruchomości, zmiany cen ofert, które za naszym pośrednictwem oglądałeś i wszelkich informacji z nimi związanych). Twoje nazwisko, numer PESEL umożliwi nam porównanie podanych przez Ciebie danych z zapisami zawartymi w ewidencji gruntów czy też w księdze wieczystej.

JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZECHOWYWALI TWOJE DANE ?

Twoje dane osobowe będziemy przechowywali przez cały okres obowiązywania/trwania umowy. W przypadku rozwiązania umowy zostaną one usunięte w ciągu 3 lat od daty rezygnacji z usług. Chyba, że przepisy prawa wymuszą zachowanie innego terminu.

KOMU SĄ PRZEKAZYWANE TWOJE DANE OSOBOWE ?

Dane mogą być udostępnione podmiotom zewnętrznym wyłącznie w celu realizacji umowy pośrednictwa. Dane umożliwiające identyfikację Twojej osoby będą udostępniane wyłączenie za Twoją zgodą. Administrator danych może mieć obowiązek udzielania zebranych informacji upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania. Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane Kancelarii Notarialnej, w której będą podpisywane umowy zmierzające do realizacji umowy pośrednictwa (np. umowa kupna, pełnomocnictwo notarialne, umowa najmu itd.).

Administrator danych nie przewiduje przekazywania Twoich danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji  międzynarodowej.

TWOJE PRAWA W STOSUNKU DO DANYCH.

Masz prawo zażądać dostępu do danych, sprostowania ich lub usunięcia czy ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także wycofać udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych.